Billedspråket spenner fra grafikk, collage og maleri til installasjon og materialbasert kunst. Iherdig jobbing og kontinuerlig utprøving av uttrykk må sies å kjennetegne mitt kunstnerskap. Jeg arbeider serielt, hvilket betyr at utgangen av et arbeide blir inngangen til de neste, der nye utfordringer og ideer prøves ut. Jeg arbeider derfor ofte med flere tema og uttrykk parallelt, og søker alltid mot en dypere forståelse av arbeidet. 

Jeg er opptatt av å fremstille materialets visuelle formspråk og da særlig det grafiske uttrykket. Fargeforståelsen er sentral. Fargeklanger bygges som toner i en akkord. Jeg begynner gjerne med en uren tone som jeg undersøker hvor langt jeg kan strekke uten at den fremstår som sur eller faller ut av helheten. Komposisjoner drives energisk frem, der elementer flyttes rundt i søk etter dialog mellom farger, valører, rytmer, overskjæringer. Blikket skal kunne følge bevegelsene rundt uten at det låses fast noe spesielt sted. Man skal helst kunne se at resultatet har vært gjennom en undersøkende prosess med motstand i materialet.

De siste årene har jeg særlig konsentrert meg om fargetresnittet. Motstanden i treplata krever presisjon, kraft og følsomhet. Den lagvise fargeoppbyggingen gir stort rom for utprøving og krever større kontraster enn i maleriet, noe jeg erfarer gjør meg modigere også i andre uttrykk. Hvert tresnitt kan ha overtrykkinger fra 2-10 ulike treplater der alle farger og kutt skal samspille i en helhet. Jeg opplever metoden å gi stor eksperimentell frihet når jeg ikke kan ha full kontroll. Jeg trykker alt egenhendig i eget verksted og tilstreber lave opplag for at hvert blad skal være mest mulig unikt. 

Tematikken reflekterer det som opptar meg i hverdagen. For tiden dreier det seg om eksistensielle livsutfordringer relatert til alvorlig sykdom i nær familie.  Forøvrig er jeg opptatt av klimaspørsmål og samspillet mellom mennesker, dyr og natur.

Jeg har over 30 års praksis bak meg som billedkunstner, med en rekke utstillinger, private og offentlige utsmykningsoppdrag. Basert på vurdering av kvaliteten i mine arbeider og aktiviteter er jeg tatt opp som medlem i Norske Grafikere, Østfold Bildende kunstnere, Norske Billedkunstnere og SIRIUS/Fredrikstad kunstnerunion. 

Størst betydning for min utvikling vil jeg tilegne billedkunstner Kåre Nordvik, da jeg etter 20 års egen praksis fikk anledning til faglig fordypning som hans student og kollega over en femårs periode. Østfold Bildende kunstnere, der jeg er aktivt styremedlem, har også gitt muligheter for utviklende samarbeide med andre kunstnere, kunnskap og forståelse av kunst i en mer historisk og fagpolitisk kontekst. Fra 90-tallet kan nevnes Kunstskolen i Bergen og atelierfellesskapet Prosjekt Prospekt med Svein Rønning som fast lærer.

Jeg er også utdannet psykiatrisk sykepleier og bruker kunsten som tilnærming som gruppeterapeut i kommunen. Her får jeg stadige påminnelser om betydningen av kunst og kreativ utfoldelse. Det skapende element er i oss alle og tilhører oss alle, uavhengig av om man er utøver, mottaker, amatør eller profesjonell. 


Kontakt

Epost jane@hupe.no

Telefon 472 64 325

Copyright © janehupe 2019. All rights reserved.
Using Format