Mitt billedspråk er innenfor grafikk, maleri og materialbilder. Jeg har over 30 års praksis som billedkunstner, med en rekke utstillinger, private og offentlige utsmykningsoppdrag. Gjennom jevn disiplinert arbeidsinnsats, nært samarbeid med profesjonelle billedkunstnere og egen forskning på atelieret har jeg over tid tilnærmet meg en fagkompetanse på et nivå som har kvalifisert for medlemskap i Østfold Bildende kunstnere og Norske Billedkunstnere.

Særlig betydning for min utvikling vil jeg tillegge det nære samarbeidet med billedkunstner Kåre Nordvik de ti siste årene. Østfold Bildende kunstnere, der jeg er aktivt styremedlem, har også gitt muligheter for utviklende samarbeide, i tillegg til kunnskap og forståelse av kunst i en mer historisk og fagpolitisk kontekst. Fra 90-tallet kan nevnes Kunstskolen i Bergen og atelierfellesskapet Prosjekt Prospekt med Svein Rønning som fast lærer.

De siste årene har jeg konsentrert meg om utforsking av grafikken og særlig fargetresnittet. Hvert av mine trykk kan være bygget opp av overtrykninger fra 2-8 treplater der hver plate har sin egen farge og utskjæring. Alt må koordineres presist og samspille i en helhet. Jeg trykker alt selv og tilstreber lave opplag for at hvert trykk skal være mest mulig unikt. 

Serien Balansekunst handler om alt hva vi mennesker bærer av ansvar og oppgaver. Jeg undersøker tematikken i tresnitt ved å stable steiner og teste ut balanseforhold i farger og komposisjonen. Hvor mye tåles? Hvor er det avgjørende punkt som gjør at alt ikke raser? Jeg bruker Munchs puslespillmetode og nærmest leker frem komposisjonene, selv om tematikken bæres av tyngre undertoner.

Jeg er opptatt klimaspørsmål og forarges over vår tids bruk- og kast mentalitet, noe som reflekteres naturbildene mine, så vel som industribildene og mer materialebaserte arbeider.   

Valg av tema, materialer og metode tjener uansett mest som en døråpner inn til bildet for meg. Straks arbeidet er i gang er mitt fokus på det visuelle billedspråket. Fargeforståelsen er sentral. Jeg tilnærmer meg fargerklanger som toner i en akkord, de skal stemmes presist og fungere mot en helhet uten at noen av dem fremstår som sure eller overflødige. Komposisjonen drives frem som skisse utenpå skisse, flekker og linjer flyttes rundt på søk etter dialog mellom farger, valører, rytmer, overskjæringer. Blikket skal følge bevegelsene rundt i bildet uten at det låses fast noe spesielt sted. Man skal kunne se at resultatet har vært gjennom en undersøkende prosess med motstand i materialet. Resultatet skal helst være så rått at det er plass for tilskuer å fullføre det med sine egne tanker og tolkninger.

Jeg er også utdannet psykiatrisk sykepleier og bruker kunsten som tilnærming som gruppeterapeut tre dager i uken i kommunen. Her får jeg stadige påminnelser om betydningen av kunst og kreativ utfoldelse. Det skapende element er i oss alle og tilhører oss alle, uavhengig av om man er utøver, mottaker, amatør eller profesjonell. 

Kontakt

Epost jane@hupe.no

Telefon 472 64 325

Copyright © janehupe 2019. All rights reserved.
Using Format