Billedspråket spenner fra grafikk, collage og maleri til materialbasert kunst. Kontinuerlig utprøving av materialer og uttrykk kjennetegner mitt kunstnerskap. Jeg arbeider serielt, hvilket betyr at utgangen av et arbeide blir inngangen til de neste. Jeg arbeider derfor ofte med flere tema og uttrykk samtidig, og søker alltid mot en dypere forståelse av arbeidet. 

Fargeforståelsen er sentral. Fargeklanger bygges som toner i en akkord. Jeg begynner gjerne med en uren tone som jeg undersøker hvor langt jeg kan strekke uten at den fremstår som sur eller faller ut av helheten. Komposisjoner drives energisk frem, der elementer flyttes rundt i søk etter dialog mellom farger, valører, rytmer, overskjæringer. Blikket skal følge bevegelsene rundt uten at det låses noe spesielt sted. Man skal kunne se at resultatet har vært gjennom en undersøkende prosess med motstand i materialet.

De siste årene har jeg særlig fordypet meg i fargetresnittet. Motstanden i treplata krever presisjon, kraft og følsomhet. Tresnittene bygges lagvis med overtrykkinger fra 2-6 klisjeer der hver farge og kutt til slutt skal samspille i en helhet. Jeg trykker alt i eget verksted og tilstreber lave opplag for at hvert blad skal være mest mulig unikt. 

Tematikken reflekterer det som opptar meg i hverdagen. For tiden dreier det seg om eksistensielle livsutfordringer relatert til alvorlig sykdom i nær familie.  For øvrig er jeg opptatt av klimaspørsmål og samspillet mellom mennesker, dyr og natur.

Jeg har over 30 års praksis som billedkunstner, med en rekke utstillinger, private og offentlige utsmykningsoppdrag. Basert på vurdering av kvaliteten i mine arbeider og aktiviteter er jeg tatt opp som medlem i Norske Grafikere, Østfold Bildende kunstnere, Norske Billedkunstnere og SIRIUS/Fredrikstad kunstnerunion. 

Størst betydning for min utvikling er nok årene som student hos billedkunstner Kåre Nordvik, med fordypning i farge- og komposisjonstenkning. Østfold Bildende kunstnere, der jeg er aktivt styremedlem, har også gitt muligheter for utviklende samarbeide med andre kunstnere, kunnskap og forståelse av kunst i en mer historisk og fagpolitisk kontekst. Fra 90-tallet kan nevnes Kunstskolen i Bergen og atelierfellesskapet Prosjekt Prospekt med Svein Rønning som fast lærer.

Jeg er også utdannet psykiatrisk sykepleier og bruker kunsten som tilnærming som gruppeterapeut i kommunen. 


Kontakt

Epost jane@hupe.no

Telefon 472 64 325

Copyright © janehupe 2019. All rights reserved.
Using Format