Jane Hupe (f.1968) er en Østfoldbasert billedkunstner med medlemskap i Østfold Billedkunstnere og Norske billedkunstnere. 

Hun har over 30 års kunstneraktivitet bak seg med en rekke soloutstillinger, kollektivutstillinger, offentlige og private utsmykningsoppdrag. I perioden 2009-2015 har hun tilbrakt regelmessige studieopphold hos Kåre Nordvik, der hun særlig har fordypet seg i farger og komposisjon innenfor maleri, collage og grafikk. Fra 90-tallet gikk hun Kunstskolen i Bergen og var del av atelierfellesskapet Prosjekt Prospekt, der Svein Rønning var fast lærer.

Janes billedspråk spenner fra maleri, collage og grafikk til materialebilder og installasjoner. Hun henter inspirasjon fra sine næromgivelser og drøfter gjerne miljøspørsmål i sine arbeider, men uansett hva som er inngangsporten til hennes arbeider så er det selve kraften i materialene og billedflaten hun er opptatt av å fremstille. Hennes fargepalett er avgrenset og finstemt mellom varme og kalde toner. Komposisjonen bygges lagvis som skisse utenpå skisse. Tilnærmingen er rå og undersøkende - linjer og flekker flyttes rundt i bildet i søken etter spenningsforhold og den endelige komposisjonen. De fysiske sporene som fra bevegelsene underveis står igjen som verkets visuelle detaljer. Resultatet skal helst være så åpent at tilskuer kan fullføre det med egne refleksjoner. 

Kontakt

Epost jane@hupe.no

Telefon 472 64 325

Copyright © janehupe 2019. All rights reserved.
Using Format