Jane Hupe  er opptatt av eksistensielle spørsmål og det gjenstridige samspillet mellom menneske og natur. Hun arbeider i et bredt billedspråk, men med hovedfokus på grafikk, collage og materialbasert kunst.

Som grafiker søker hun den optimale sammensmeltingen mellom kuttene i treplata og finstemte fargeklanger. Tresnittene er komplekse og bygges opp med mange lags overtrykkinger fra ulike treplater som hver har sin utskjæring og farge. Hun går metodisk frem, men med et stort rom for det spontane å utfolde seg. Hun  er opptatt av å bevare nærheten til håndverkstradisjonen og står for hele prosessen selv selv i eget verksted. 

«De gjentakende fysiske bevegelsene med kuttene i plata, innvalsing avtrykksverte, palettarbeid og trykkeprosessen gir meg en daglig meditativ rytme, et anker i min hverdag. Treplata blir et fysisk kontaktpunkt, og tegningene med kniven et sted for projisering av tanker og refleksjoner. 

I collage og materialbaserte verk er hun opptatt av å fremstille de visuelle kvalitetene fra slitasje og tidens preg i materiellet. Komposisjoner  med bevegelser og rytmer, og presise fargeklanger  er bærende elementer. 

Kort om bakgrunnen.
Jane Hupe er født 1968 i Sarpsborg og har studio ved Hydrogenfabrikken i Fredrikstad. Hun har over 30 års praksis med en rekke utstillinger, workshops, private og offentlige utsmykningsoppdrag. Medlemskap i Norske Grafikere, Norskebilledkunstnere, Østfold Bildende Kunstnere og SIRIUS/ Fredrikstad Kunstnerunion. 

I perioden 2009-14 gikk hun i lære hos Kåre Nordvik i Østerdalen, der hun fordypet seg i farge og komposisjon. Nordvik har sin utdannelse fra malerlinjen ved Kunstakademiet i Oslo under Reidar Aulie og grafikklinjen ved København Kunstakademi under Palle Nielsen, og en periode som assistent hos Sigurd Vinge i Oslo Rådhus. 

Fra 90-tallet gikk hun Kunstskolen i Bergen og var del av atelierfellesskapet Prosjekt Prospekt med Svein Rønning som lærer. 

Hupe er også psykiatrisk sykepleier. I 2021 tok hun videreutdanning- "Kunst og kultur i helse og omsorg" ved Nord Universitet. Med sin sammensetning av kompetanse har hun etablert  kunstgrupper i kommunal psykisk helsetjeneste. 

Copyright © janehupe. All rights reserved.
Using Format