Statement 

Kontinuerlig utprøving av ulike tilnærminger og fargesammenstillinger kjennetegner mitt kunstnerskap.  Billedspråket spenner fra grafikk, collage og maleri til materialbaserte verk og installasjoner. Jeg arbeider serielt, hvilket betyr at jeg forfølger utviklingen fra et arbeid og inn i de neste, alltid i søken mot en dypere forståelse av arbeidet. 

Jeg er opptatt av eksistensielle  spørsmål og det gjenstridige sammenspillet mellom menneske og natur. Det å stå i livet med alt hva det innebærer, i kontakt med egne følelser, samtidig påkoblet naturen og de store linjene.  Følsomhet i uttrykk, tematikk og titler blir en forlengelse av egne tanker og ståsted i livet, med hensikt å belyse tema som flere kan relatere seg til, og slik åpne opp for dialog og  gjenkjennelse. 

Fargeforståelsen er sentral. Jeg tenker farger som stemmer i et kor. Hver tone skal ha sin funksjon, enten som støtte til en helhet eller at den strekker bildet i en interessant retning.  Min fargepalett er avgrenset og tar utgangspunkt i brente primærfarger, jeg begynner gjerne med en litt sur tone og undersøker hva den behøver av støttefarger for å få mest mulig kraft eller fremstå som ren. 

Uansett valg av materialer og metode så er min tilnærming den samme - jakten på unike uttrykket gjennom energisk utprøving av komposisjonens muligheter. Elementer flyttes rundt i søken etter dialog mellom farger, valører, rytmer, bevegelser og overskjæringer. Arbeider bygges lagvis som skisse utenpå skisse, jeg river ned og bygger opp, i søken etter hovedpunktene og forenkling. Man skal kunne se at arbeidet har vært gjennom en undersøkende prosess og gjerne med motstand i materialet. Resultatet skal helst være litt uferdig og ha plass til tilskuers egne tanker. 

Som grafiker er min drivkraft søken etter det unike trykket. Mine fargetresnitt kan ha inntil ti lag med overtrykkinger fra forskjellige treplater, som hver har sin egen utskjæring og farge. Selv om jeg går metodisk frem er det mange tilfeldigheter som kan oppstå når alt skal skal samspille i en helhet. I en slik prosess må jeg gi jeg slipp på kontrollen og være lydhør for det unike som kan oppstå.  Jeg trykker alt selv i eget verksted og synes det mer mer interessant å forfølge utviklingen i bildene enn å stoppe opp for å produsere store opplag. Mine tresnitt finnes derfor bare som monotypier (kun 1) eller i svært lave opplag.

Jeg har studio ved Hydrogenfabrikken og er del av SIRIUS/ Fredrikstad Kunstnerunion, og medlemskap i Norske Grafikere, Østfold Bildende kunstnere, Norske og Billedkunstnere. Jeg har over 30 års praksis som billedkunstner, med en rekke utstillinger, workshops, private og offentlige utsmykningsoppdrag. Fremfor en tradisjonell akademisk bakgrunn har jeg opparbeidet meg kompetanse ved å gå i lære og samarbeide med profesjonelle billedkunstnere.  Størst betydning for min utvikling vil jeg tilegne samarbeidet med billedkunstner Kåre Nordvik i Østerdalen, der jeg har fått arbeide side-om-side med mesteren i hans verksted gjennom en årrekke og lære av ham, med særlig fordypning innen farge- og komposisjonstenkning.  Fra 90-tallet kan nevnes Kunstskolen i Bergen og atelierfellesskapet Prosjekt Prospekt med Svein Rønning som fast lærer.  

Fra 2021 har jeg etablert en kunsterduo sammen med Kjersti Bergesen. Fellesnevneren er lek og utforskning med collage som er bygget av gjenbruksmaterialer. Mens Kjersti bruker malingsflak fra kulissene på Den Norske Opera, gjenbruker jeg grafikk, industrielle tegninger og plakatfragmenter fra ulike reiser. Vi har hatt en utstilling sammen og planlegger flere.

Jeg er også utdannet psykiatrisk sykepleier med lang praksis fra psykisk helsearbeid. De tre siste årene har jeg benyttet min kunstkompetanse i rus- og psykisk helsefeltet i kommunen, der jeg driver kunstgrupper tre dager i uken. Et mål med disse gruppene er å inspirere deltakerne til bruk av kunst og kreativitet som del av sin hverdagsmestring og styrket selvfølelse.

Faste formidlere av min grafikk:  

Norske Grafikere
Østfold Kunstsenter
Soli Brug

Studio
Hydrogenfabrikken
Øraveien 6, Gamle Fredrikstad

Telefon 47264325.
Epost jane@hupe.no 

Copyright © janehupe. All rights reserved.
Using Format