Statement 

Jane Hupe er født 1968 i Sarpsborg. Hun har over 30 år som billedkunstner bak seg med en rekkeutstillinger, workshops, private og offentlige utsmykningsoppdrag. Hun har studio ved Hydrogenfabrikken og er del av SIRIUS/ Fredrikstad Kunstnerunion. Medlemskap i Norske Grafikere, Norske billedkunstnere og Østfold Bildende Kunstnere. 

I perioden 2009-14 gikk hun i lære hos Kåre Nordvik i Østerdalen, og siden har de hatt et nært samarbeid og flere fellesprosjekter. April 2022 skal de ha fellesutstilling i Galleri Røed Jeløy. Fra 90-tallet kan nevnes Kunstskolen i Bergen og atelierfellesskapet Prosjekt Prospekt der Svein Rønning var fastlærer og veileder. Jane er også utdannet psykiatrisk sykepleier og driver kunstgrupper innen psykisk helsefeltet tre dager i uken. 

Jane er opptatt av eksistensielle spørsmål og det gjenstridige samspillet mellom mennesker og natur. Dette er temaer hun undersøker i et bredt billedspråk som spenner fra grafikk, collage og maleri til materialbaserte arbeider og installasjoner. 

Uansett valg av materialer og metode så er tilnærmingen den samme med energisk utprøving av komposisjonens muligheter. Elementer flyttes rundt i søken etter dialog mellom farger, valører, rytmer, bevegelser og overskjæringer. Arbeider bygges lagvis som skisse utenpå skisse, i søken etter hovedpunkter og forenkling. Man skal kunne se at arbeidet har vært gjennom en undersøkende prosess med motstand i materialet. Resultatet skal helst være litt uferdig med plass til tilskuers egne tanker. 

Fargeforståelsen er sentral. Hun tenker farger som stemmer i et kor og bruker mye tid på å finjustere paletten. Hver tone skal ha sin funksjon, enten som støtte til en helhet eller at den strekker bildet i en interessant retning.  Hun tar ofte utgangspunkt i brente primærfarger med støtte i skalaer som vibrerer mellom varme og kalde toner.

Tematikken reflekterer det som berører henne i hverdagen. For tiden dreier det seg om eksistensielle spørsmål relatert til alvorlig sykdom i nær familie.

«Huljernet får utfolde seg i treplata som en forlengelse av mine tanker og følelser. Treplata blir kontaktpunktet mellom ulike dimensjoner og et konkret sted for projisering av tanker og refleksjoner. De gjentakende fysiske bevegelsene med kutt i plata, innvalsing av trykkfarger og trykkeprosessen gjennom grafikkpressa gir en daglig meditativ rytme. Som grafiker er min drivkraft søken etter det unike trykket. Tresnittene er komplekse med mange lag overtrykkinger der hver treplate har sin egen utskjæring og farge. Selv om jeg går metodisk frem er det mange tilfeldigheter som oppstår når alt skal skal samspille i en helhet. Det fordrer meg til å gi slipp på kontrollen og være lydhør for det unike som oppstår.  Jeg trykker alt selv i eget verksted og er mer opptatt av å forfølge utviklingen i bildene enn å stoppe opp for å produsere store opplag. Mine tresnitt finnes derfor bare som monotypier (kun 1) eller i svært lave opplag.».

Intervju om mitt kunstnerskap av Hege Lunde: https://www.fabelaktigformidling.no/artikkel/i-verkstedet-hos-jane-hupe

Faste formidlere av min grafikk:  

Norske Grafikere
Østfold Kunstsenter
Soli Brug

Studio
Hydrogenfabrikken
Øraveien 6, Gamle Fredrikstad

Telefon 47264325.
Epost jane@hupe.no 

Copyright © janehupe. All rights reserved.
Using Format