Abstraksjoner er en serie fargetresnitt som reflekterer over eksistensielle spørsmål og det gjenstridige samspillet mellom mennesker og natur. 


"Tresnittene bygges metodisk og lagvis av ulike trykkplater som har hver sin utskjæring og farge, samtidig som også det uforutsette får ta sin plass. De gjentakende fysiske bevegelsene med kuttene i plata, innvalsing av trykksverte, palettarbeid og trykkeprosessen gir meg en daglig meditativ rytme, et anker i min hverdag. Treplata blir det fysiske kontaktpunktet å holde fast i. Et konkret sted for projisering av tanker og refleksjoner».

Copyright © janehupe. All rights reserved.
Using Format