Synlig usynlig er en serie collagemalerier som er bygget opp av autentiske aviser og tidsskifter fra 2.verdenskrig. Utstillingen ble vist på Østfold Kunstsenter 2017. 


Traumers natur er å påføre de berørte taushet og skamfølelse. Slik kan traumer leve videre under overflaten i mange generasjoner. Ved å bryte ned autentisk historisk papirmateriale fra annen verdenskrig og bygge det opp igjen i en ny malerisk sammenheng søker hun å gjøre det usynlige synlig. Kunstneren har en personlig tilnærming til tema. Hennes bestefar var tysk soldat og fikk to barn med hennes mormor under krigen. Da freden kom til Norge i 1945, startet krigen for de rundt 12000 barna som hadde tysk far og norsk mor. Den sosiale fordømmelsen og straffen disse menneskene fikk fra det norske samfunnet har ringvirkninger helt opp til i dag. 

Copyright © janehupe. All rights reserved.
Using Format