Spor av tid er en 260x140 cm stor collage som ble laget til Sarpsborgs 1000-års jubileum i 2016, finansiert med kulturmidler fra Sarpsborg kommune og Østfold Fylkeskommune. 

Collagen er bygget av eldre lokalaviser. På avstand antydes industriell arkitektur, på nært hold er bildets historiske detaljer rammet inn i små vinduer. Papiret er fremstilt både som historisk lesbart og mer abstrakt som tekstilt materiale.  

Collagen ble montert i foajeen på Sarpsborg Scene, men er etter ombyggingen midlertidig bortlagret. Som del av oppdraget lagde jeg en bok med samme tittel, i samarbeid med Terje Sandvik. Boka forteller byens historie gjennom å utdype collagens historiske og kunstneriske detaljer. Boka ble gitt til alle skolene og bibliotek i Sarpsborg. 

Copyright © janehupe. All rights reserved.
Using Format