Serien Kvinnehelse er Jane Hupes kommentar til skjønnhetsindustriens misbruk av begrepet. Som kvinne, billedkunstner og sykepleier, gir Hupe sitt motsvar i form av en serie tresnitt, collager og prosatekster. Utstillingen ble vist på Østfold Kunstsenter (21.1-19.3.23).


"På en omvisning i Folkeverkstedet ved Deichmanske Bjørvika i sommer ble jeg oppmerksom på en haug med avskjær fra laserkuttermaskinen. Som grafiker og billedkunstner inspireres jeg av funnet materiale, og jeg var lykkelig over å få med meg trefinèrplatene hjem. Jeg brukte lang tid på å studere dem, først når høstens nyhetsdebatt om kvinnehelse kom så jeg billedspråket åpenbare seg i platene. Tomrommene fra utskjæringene ble plutselig monstre, og de uthullede formene som stod igjen gav assossiasjoner til anatomiske tegninger av kvinners underliv. Den komplekse dualiteten ved kvinnehelse og underliv engasjerte meg til å utforske tematikken i fargetresnittet."

Copyright © janehupe. All rights reserved.
Using Format