Artist book er når boken er laget som et kunstverk i seg selv. Artist books inviterer tilskuer til å ta på og undersøke boken som en skulptur. Mine artist books er laget av materiell fra min øvrige kunstproduksjon, være seg våtservietter fra rengjøring, emballasje, ulikt restmateriell, destruert grafikk, treplater mm.  Jeg kan dessverre ikke unngå å bruke kunstmateriell som er skadelig for miljø, men jeg har som visjon at alt jeg innhenter og produserer av materiell skal tas i bruk. Ingenting skal gå til spille. 


Rød tråd er en artist bok som består av brukte tarlatan (filler) som er brukt til å slå av rød trykksverte fra dyptrykk, og trykk fra disse. 

Copyright © janehupe. All rights reserved.
Using Format