Industriell poesi er en serie tresnitt/særtrykk som er trykket med restmaterialer fra industriell laserskjæring. 


"Laserskjæring er en teknologi som gjør det mulig å effektivt skjære ut presise detaljerte former fra ulike materialer. Formålet er vanligvis å lage prototyper til et design eller objekt som del av en industriell produksjon. Materiellet inviterte meg til å utforske industrielle landskap som motiv i fargetresnittet. Jeg har fragmentert de negative formene fra platene og trykket lag på lag til nye former og rom har oppstått i mellomrommene".

Copyright © janehupe. All rights reserved.
Using Format