Sveve over byen er en installasjon bygget av elektronisk søppel og kretskort, mål er totalt 160x160 cm, sammensatt av 16 mindre fliser a 40x40. Utstilt på Østfold Kunstsenter 2020. 

"Kretskortene er fragmenterte og bygget opp på nytt i en abstrakt komposisjon som gir assosiasjoner til et bylandskap. Jeg har jobbet med dette verket over flere år, og da særlig med å stemme de sterke fargene i materialet. Når Covid-19 inntok verden i mars med en dystopisk stillstand og folketomme byrom, greide jeg ikke å forholde meg til de sterke fargene i bildet. Jeg sprayet over med en transparent hvit maling og da fikk bildet fikk den roen det behøvde og de grafiske visuelle kvalitetene i materiellet kom tydeligere frem. Jeg valgte også å flytte bildet fra vegg til gulv, for å forsterke opplevelsen av å se byen ovenfra".

En annen versjon, "Jeg ser", har vært vist som veggbilde i bokserammer på Galleri Røed Jeløy i 2017.

Copyright © janehupe. All rights reserved.
Using Format