Sarpsborg kommune/Østfold fylkeskommune

"Spor av tid" er en 260x140 cm stor collage som ble laget til Sarpsborgs 1000-års jubileum i 2016, finansiert med kulturmidler fra Sarpsborg kommune og Østfold Fylkeskommune. Collagen ble montert i foajeen på Sarpsborg Scene. Som del av oppdraget lagde jeg en bok med samme tittel, i samarbeid med Terje Sandvik. Boka forteller byens historie gjennom å utdype collagens historiske og kunstneriske detaljer. Boka ble gitt til alle skolene og bibliotek i Sarpsborg. 

Collagen er bygget av eldre lokalaviser. På avstand antydes industriell arkitektur, på nært hold er bildets historiske detaljer rammet inn i små vinduer. Papiret er fremstilt både som historisk lesbart og mer abstrakt som tekstilt materiale. 

Fra atelieret midtveis i arbeidsprosessen. 

Før avdukingen med kultursjef Henrik Eurenius

Boken Spor av tid ble gitt til alle skolene og bibliotek i Sarpsborg

Tråder av tid og refleksjoner (2012)

Fagerhøi Humanistisk Senter, Trysil, hovedscenen.  Utsmykkingen består av en 400x160cm stor collage med motiv fra stedets historie med tema som gjenspeilet senterets verdier: humanisme, likestilling, mangfold, menneskerettigheter, natur, kunst- og kulturhistorie. Utsmykkingen skulle fungere som et bakteppe på hovedscenen.  

Avdukingen ble markert med helaftenskonsert med Jan Toft fra Vamp med band. 

Duoen Odd& Vega hadde minikonsert med egne låter. 

Samtale med mentor Kåre Nordvik om arbeidsprosessen bak collagen. 

Copyright © janehupe. All rights reserved.
Using Format